canada goose sale vocesdeclm.es tipicacuina.es Canada Goose Black Friday sale Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ‼ ‼

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Workout Mělník – fitness park od firmy Enuma Elis – RVL13.

V areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy.
Odpovědná vedoucí osoba: Bc. Irena Podivínská – MÚ Mělník

CVIČENÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!
ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM MLADŠÍM 15ti LET !!! (pouze v doprovodu dospělé osoby). Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný !

Vážení návštěvníci,
tento Fitness park byl vybudován nemalými finančními prostředky pro využití volného času všech slušných lidí. Pro příjemné chvíle Vás i těch ostatních co přijdou příště. Vás prosíme o dodržování tohoto návštěvního řádu…

1. Návštěvní doba Fitness parku je neomezena celoročně, kromě doby vymezené pro nezbytné technické úpravy.
2. Používání zařízení Fitness parku nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného užívání.
3. Za vzniklé zdravotní potíže způsobené nevhodným užíváním Fitness parku nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
4. V celém prostoru Fitness parku je zakázáno:
– kouření a konzumace alkoholu a užívání omamných látek;
– manipulovat s otevřeným ohněm;
– přinášet do Fitness parku střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat;
– vstupovat se psy a jinými zvířaty;
– jízda na kole a vjezd motorových vozidel;
– poškozovat zařízení a vybavení Fitness parku a zeleň;
– znečišťovat Fitness park a zeleň.
5. Fitness park je určen veřejnosti ve věku od 15 let.
6. V případě zjištění, že je závadou Fitness parku ohrožena bezpečnost, kontaktujte provozovatele a dle možností zabraňte ohrožení ostatních uživatelů
7. Pobyt ve Fitness parku je možný pouze na vlastní nebezpečí uživatele, dětem do 15ti let je vstup zakázán. Provozovatel neručí ve Fitness parku za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele Fitness Parku.
8. Za úmyslné poškození Fitness parku nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese plnou odpovědnost uživatel.
9. Vstup do Fitness parku je zakázán:
– pokud jsou zařízení Fitness parku kluzká nebo je jejich povrch namrzlý nebo je na nich zjištěna závada;
– pokud se ve Fitness parku nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví;
– v horkém počasí může být povrch zařízení Fitness parku rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. 
– pokud jsou zařízení Fitness parku poškozeny nebo ve stavu, který brání jejich užívání.
10. Uživatelé Fitness parku jsou povinni udržovat pořádek !

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, 
tým Workout Mělník a Irena Podivínská

Kategorie: Workout a Pohyb, Zprávy

Comments are closed.